Regulamin sklepu

Sklep internetowy, działający pod adresem www.niveltop.pl prowadzony jest przez NivelTop Marcin Biały 25-019 Kielce ul. Karczówkowska 11,  NIP 959-140-50-63

Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym NivelTop, zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, firma lub przedsiębiorstwo. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego NivelTop jest właściciel sklepu firma NivelTop Marcin Biały zwany dalej Sprzedawcą.

 2. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przeprowadzenie rejestracji (dotyczy osób i przedsiębiorców, które nie dokonywały jeszcze zakupów za pośrednictwem www.NivelTop.pl) lub logowania (jeżeli wcześniej dokonywały zakupu rejestrując się w sklepie) oraz akceptacja regulaminu a także pozostałych warunków sprzedaży.

Przyjmowanie, sposób i czas realizacji zamówień

 1. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez NivelTop Marcin Biały na stronie www.niveltop.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu NivelTop podawane są w polskich złotych brutto (zawierają podatek VAT) dodatkowo mogą być wyświetlane ceny netto (bez podatku). Oferta prezentowana na stronach sklepu internetowego NivelTop nie jest stanem magazynowym firmy.

 2. Przesłane zamówienie przez klienta jest potwierdzane przez sklep poprzez e-mail zwrotny, po potwierdzeniu zamówienia przez sklep dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a NivelTop. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po wpłacie należności na nasze konto, nie dotyczy przesyłek za pobraniem. Nie wysyłamy za granicę kraju. Sklep działa wyłącznie na terenie Polski.

 3. Większość zamówionych pozycji dotrze do Państwa w ciągu 1 do 14 dni. W przypadku braku na magazynie towaru Klient zostaje poinformowany o tym. Zamówienia, których nie uda nam się potwierdzić w terminie do 7 dni roboczych są automatycznie anulowane.

 4. NivelTop zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą także odrzucane, jeżeli we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew na wskazane przez NivelTop konto, w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub zwrócona przez pocztę.

 5. Zamówienia wysyłane są od klienta firmą kurierską UPS lub GLS, tylko na terenie kraju. Zamówienia o wartości równej lub wyższej od kwoty 500,00 zł netto będą realizowane na koszt firmy NivelTop chyba że, opcja płatności przy produkcie lub aktualna promocja wysyłki towaru stanowi inaczej, nie dotyczy gdy towar wysyłany jest za pobraniem.

 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 7. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do sprzedawcy.

 8. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Dopuszcza się możliwość złożenia zamówienia e-mail lub pod numerem faksu 502-333-570. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 9. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane kurierem lub pocztą.

 10. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Brak podjęcia decyzji w czasie dwóch dni powoduje, że zamówienie nie będzie realizowane.

 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zlecenia.

 12. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność towaru, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez spedytora.

Formy Płatności

 1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

 • Gotówką przy odbiorze towaru w sklepie w Kielcach

 • Kartą płatniczą (terminal) przy odbiorze w sklepie w Kielcach
 • Pobranie kurier (max. do 6000 zł brutto)

 • Płatność online Przelewy24

 • Przedpłata na konto: Wysyłka następuje po przesłaniu potwierdzenia wykonania przelewu lub wpływu pieniędzy na nasze konto. Numer konta bankowego: mBank 58 1140 2004 0000 3102 7676 9273

     Potwierdzenia można przesłać na adres e-mail: sklep@niveltop.pl

 1. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony podpisem. Z chwilą podpisania i odbioru na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

 2. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji". W przypadku odbioru przedmiotu zakupu w sklepie w Kielcach również jest zobowiązany do sprawdzenia towaru będącego przedmiotem przeprowadzonej transakcji.

 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), klient - osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu.

 4. Wszelkie pytania dotyczące produktów, sprzedaży, dostępności prosimy przesyłać na e-mail sklep@niveltop.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 502-333-570.

 5. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.

Reklamacje i Gwarancja

 1. Towar reklamowany należy odesłać na adres sklepu stacjonarnego Sprzedawcy: NIVELTOP Marcin Biały 25-019 Kielce ul. Karczówkowska 11 wraz opisem wady i informacją w jaki sposób została wykryta oraz żądaniem Klienta. Klient niebędący konsumentem zobowiązany jest dostarczyć towar w oryginalnym opakowaniu wraz z kopią dokumentu zakupu.

 2. Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Klient może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

 4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zgłoszonej przez Klienta niebędącego konsumentem lub uszkodzenia sprzętu z jego winy, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa Klient (koszty przesyłek, ewentualne koszty diagnostyki serwisowej sprzętu).

 5. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta lub dystrybutora Klient zostanie poinformowany o istnieniu i treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania zamówienia. Realizacja uprawnień z gwarancji następuje na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej z konsumentem
​​​​​​​

1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Klient w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), m.in. w odniesieniu do umowy:
a) w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. Aby odstąpić od umowy, Klient powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu, np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (formularz odstąpienia od umowy) lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: NIVELTOP Marcin Biały ul. Karczówkowska 11 25-019 Kielce

4. Klient zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy, w szczególności koszt jej wysyłki na adres Sprzedawcy ponosi Klient. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, Klient ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.

5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność on–line lub na konto wskazane przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.

7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Klientów niebędących konsumentami.

Ochrona danych osobowych

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).

 2. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta ma na celu prawidłową realizację zamówień oraz dostawę towaru.

 3. Za wyraźną zgodą Klienta Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych.

 4. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.